Daily Archives: 4. august 2013

Konglom

KONGLOM

Nils Christian Steig: Konglom i 1913. Anne og Lars Konglom hadde i følge folketellinga i 1910 fem barn som bodde hjemme, Johan, Elen, Otto, Anna og Ingeborg. Der bodde også Lars sin mor Anne, født 1821. (Hun var ca 92 år da dette bildet ble tatt!) Lars var født i 1855, Anne i 1861. Konglom var husmannsbruk under Steig. Johan kjøpte senere bruket. (Frå FB-sida Du væt du e frå Sør-Fron når)

Kommenter innlegget

Filed under Jordbruk

Slåttedugnad

slåttedugnad

Jan Clausen: Bilde fra slåttedugnad på fjellet i Nørdre-Lia i Sør-Fron. Etter karene å dømme har nok slåtten foregått på kveene på Veslesætra / Haustsætra. Slåttkarene er fremst fra venstre: Hilmar Heimstad, Theodor Tofthagen, Isak Malerbakken og Emil Isumlien. Bak fra venstre: Hans Borolien, Johannes Tøfte, Johans Springfram, Per Isumlien, Clas August Anderson (min svenske oldefar), Oskar Anderson, Olaf Larshaugen, Karl Clausen (min bestefar), Marius Tofthagen og Karl Simastuen. Mulig vi har hatt noe å lære av samarbeidet/ samholdet disse hadde? ( Frå FB-sida: Du væt du e frå Sør-Fron når ..)

Kommenter innlegget

Filed under Jordbruk

Kviknekyrkja

kviknekirkeNeste år er det 250 år sidan Kviknekyrkja vart bygt. Det var Peder Korpberget frå Kvikne og Tord Risdal frå Skåbu som stod for bygginga. Tord var også smed og han utførte derfor smiarbeidet. Ho vart reist på grunnen til Sygard Sylte, men under Ofsen i 1789 vart ho skada og kyrkjegarden reiste ut, og ein torde ikkje anna enn å flytte kyrkja. Ho vart da sett opp att der ho står i dag, på grunnen til Tune. På Sygard Sylte står enda Prestloftet, der presten tok inn da han var ute i embets medfør. Til jubileet neste år vil du kunne lese meir om Kviknekyrkja. Men du får ein liten forsmak her. Ragnfrid Massing (Halvhuda, f. 1894 i Tromsø), som var både lærar i Kvikne og organist i kyrkja, fortel her litt om seg sjølv og kyrkja.

Kommenter innlegget

Filed under Folketru, Kvinner, Verksemder