Monthly Archives: juli 2013

Bank i bygd og by

Tyskarane kom til Fron 24. april 1940. Hundorp bru vart sprengt for å bremse dei. (Bilde frå jubileumsboka)

Tyskarane kom til Fron 24. april 1940. Hundorp bru vart sprengt for å bremse dei. (Bilde frå jubileumsboka)

Sparebank1 Gudbrandsdal, forfattaren Asbjørn Ringen og bokdesignaren Jon Thorsrud har generøst latt Fron historielag få alt materialet, tekst og bilde frå jubileumsboka Bank i bygd og by (2010) til å leggje ut her på historiebloggen. Det kjem mange godbitar etter kvart!

Tyske artilleristar med haubits i vårsola i Kvam i april 1940. (Bilde frå jubiluemsboka)

Tyske artilleristar med haubits i vårsola i Kvam i april 1940. (Bilde frå jubiluemsboka)

2 kommentarar

Filed under Informasjon, Verksemder

Dagens lydkutt!

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Adolf Tagestad fortel om slakting før i tida. Høyr her.

Kommenter innlegget

Filed under Jordbruk

Ny kunnskap om Gudbrandsdalen

Dei var meir garva, dei som budde her før! I forkant av E6-utbygginga har det i fleire år vore drive vitskaplege undersøkingar i Fron, leia av Ingar Gundersen frå UiO. Oppsiktsvekkjande funn er gjort! Her på ein ny film kan du sjå dei. 16 millionar har desse undersøkingane kosta. I ein større og oppjustert artikkel legg Gundersen fram resultata så langt – eksklusivt for Fronsbygdin 2013 som kjem i november.

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon, Jordbruk, Kommunikasjon

Nytt lydkutt!

Illustrasjonsbilde

Torger T. Risdal fortel om veiding, feiing og det gamle jorbruket i Skåbu. Høyr her

Kommenter innlegget

Filed under Jakt og fiske, Jordbruk, Uncategorized

Kven budde i Sødorp i 1838?

soedorpHer kan du høyre eit utdrag frå matrikkelen i 1838: Gamle folk i Sødorp 1838

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon, Uncategorized

Kvar er dette?

Nokon som kjenner att dama og terrenget?

Vi gir oss ikkje. Nokon som kjenner att dama og terrenget?

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon