Daily Archives: 8. juli 2013

Ny kunnskap om Gudbrandsdalen

Dei var meir garva, dei som budde her før! I forkant av E6-utbygginga har det i fleire år vore drive vitskaplege undersøkingar i Fron, leia av Ingar Gundersen frå UiO. Oppsiktsvekkjande funn er gjort! Her på ein ny film kan du sjå dei. 16 millionar har desse undersøkingane kosta. I ein større og oppjustert artikkel legg Gundersen fram resultata så langt – eksklusivt for Fronsbygdin 2013 som kjem i november.

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon, Jordbruk, Kommunikasjon