Daily Archives: 16. mai 2013

Ragnvald Frøysadal

Bilde

Kva for ein kar var han som teikna logoen til historielaget du kan sjå oppe til venstre? Bygdekunstnaren Ragnvald Frøysadal. Han påverka mellom anna mange norsk-amerikanske rosemålarar:

I have studied with many Rosemaling teachers and have been influenced by all in some way. I have studied many styles, and paint and teach several of these. It is difficult to name who was most influential for me. Ragnvald Frøysadal taught me most of what I know about design and its similarity to nature. (Eldrid Skjold Arntzen, 2008)

Det kjem ein godt illustrert artikkel om han i Fronsbygdin 2013. Gled deg! Redaksjonen

Kommenter innlegget

Filed under Informasjon